దేవాలయంలో దర్శనం సమయం లో శఠగోపం పెట్టించుకుంటారు దానితో ఫలితమేమిటి? | Satagopam Significance in Telugu

0
14201
దేవాలయంలో దర్శనం సమయం లో శఠగోపం పెట్టించుకుంటారు దానితో ఫలితమేమిటి? | Satagopam Significance in Telugu
Satagopam Significance in Telugu

Satagopam Significance in Telugu – దేవాలయంలో దర్శనం అయ్యాక తీర్థం, శఠగోపం తప్పక తీసుకోవాలి. చాలా మంది దైవ దర్శనం చేసుకున్నాక ఏకాంత నిర్మల ప్రదేశం చూసుకొని కూర్చుంటారు. కొద్ది మంది మాత్రమే ఆగి, శఠగోపం పెట్టించుకుంటారు.

Back

1. శఠగోపం అంటే?

శఠగోపం అంటే అత్యంత రహస్యం. అది పెట్టే పూజారికి కూడా విన్పించనంతగా కోరకిను తలుచుకోవాలి.
అంటే మీ కోరికే శఠగోపం. మానవునికి శత్రువులైన కామమూ, క్రోధమూ, లోభమూ, మోహమూ, మదమూ, మాత్సర్యముల వంటి వాటికి ఇక నుండి దూరంగా ఉంటామని తలుస్తూ తలవంచి తీసుకోవటము మరో అర్థం.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here