పిసినారితనానికి అత్యాశ తోడైతే?

0
6411

fm_2011_1

Back

1. పిసినారి దేవయ్య

ఒకరోజు పిసినారి దేవయ్య పళ్ళు కొనడానికి బజారుకు వెళ్ళేడు. అక్కడి పళ్ల వ్యాపారి చెప్పిన ధర అతనికి సుతరామూ నచ్చలేదు. చాలాసేపు బేరమాడాడు. ఆ పళ్ల వ్యాపారి చాలా తక్కువ ధరకు పళ్ళను ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నాడు. కానీ ఆ ధర చెల్లించడం కూడా దేవయ్యకు ఇష్టం లేక పోయింది. అప్పుడు వెంటనే ఒక ఆలోచన చేశాడు.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here