2018 లో సంక్రాంతి ఎ రోజు జరుపుకోవాలి? అసలు సంక్రాంతి నాడు ఏం జరుగుతుంది?

0
784

మకర సంక్రాంతి పండుగ విషయం గురించి అనేక రకాల అనుమానాలు ఉన్నాయి. మన భారతదేశంలో చాలా సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. మరిన్ని వివరములకు వీడియోని చూడండి.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here