దేవతా విగ్రహాలను ఏ రోజు శుభ్రం చేయాలి ? | When To Clean The Idols Of The Deities

0
13317
IMG_5683
దేవతా విగ్రహాలను ఏ రోజు శుభ్రం చేయాలి ? | Which day to clean idols of God in Telugu?
Back

1. దేవతా విగ్రహాలను ఏ రోజు శుభ్రం చేయాలి ? | Which day to clean idols of God in Telugu?

Which day to clean idols of God  – దేవాలయాలలో అయితే దేవతా విగ్రహాలను ప్రతిరోజూ శుభ్రం చేస్తారు. రోజూ చేసే ప్రోక్షణ స్నానాదికాలు కాకుండా పూజామందిరం లోని లోహ విగ్రహాలను లేదా పటాలను శుభ్రం చేసుకోవలసి ఉంటుంది. ఈ విషయం లో చాలా మంది సందేహపడుతుంటారు. దేవతా విగ్రహాలను ఏ రోజు ఏ సమయం లో శుభ్రం చేయాలి ?

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here