దేవతా విగ్రహాలను ఏ రోజు శుభ్రం చేయాలి ?

0
10890

IMG_5683

Back

1. దేవతా విగ్రహాలను ఏ రోజు శుభ్రం చేయాలి ?

దేవాలయాలలో అయితే దేవతా విగ్రహాలను ప్రతిరోజూ శుభ్రం చేస్తారు. రోజూ చేసే ప్రోక్షణ స్నానాదికాలు కాకుండా పూజామందిరం లోని లోహ విగ్రహాలను లేదా పటాలను శుభ్రం చేసుకోవలసి ఉంటుంది. ఈ విషయం లో చాలా మంది సందేహపడుతుంటారు. దేవతా విగ్రహాలను ఏ రోజు ఏ సమయం లో శుభ్రం చేయాలి ?

Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here