తీర్థ ప్రసాదాలు ఎప్పుడు తీసుకోకూడదు | When we should not take Teertha and Prasadam in Telugu

1
34254
when-we-should-not-take-teertha-and-prasadam
తీర్థ ప్రసాదాలు ఎప్పుడు తీసుకోకూడదు | When we should not take Teertha and Prasadam in Telugu

When we should not take Teertha and Prasadam

అపరిశుభ్రంగా ఉన్నప్పుడు అంటే స్నానాదికాలు ముగించకుండా, మలమూత్రాదులు ముగించుకున్నాక కాళ్ళు కడుక్కోకుండా ఉన్నప్పుడు తీర్థం తీసుకోరాదు. నొసట విభూతికానీ, కుంకుమ కానీ లేనప్పుడు తీర్థ ప్రసాదాలను తీసుకోరాదు. అంటు,పురుడు ఉన్నప్పుడూ, స్త్రీలు నెలసరి సమయం లోనూ తీర్థ ప్రసాదాలను తీసుకోరాదు.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here