తులసి కోట ఎటువైపు పెట్టుకోవాలి? | Where should we place Tulsi plant in The House in Telugu

0
23915

 

big1.1107690.3
తులసి కోట ఎటువైపు పెట్టుకోవాలి? | Where should we place Tulsi plant in The House in Telugu
Back

1. తులసి కోట ఎటువైపు పెట్టుకోవాలి? | Where should we place Tulsi plant in The House in Telugu ..

తులసి మొక్క ప్రతివారి ఇంటిలోనూ తప్పని సరిగా ఉంటుంది. తులసి మొక్క ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఆ ఇంటిలోని వారు అంత సౌఖ్యంగా ఉంటారని అంటారు. తులసి చెట్టు నాటిన వైపుని బట్టి పాటించవలసిన కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here