దేవుడికి ఏ పండ్లు నైవేద్యంగా పెడితే ఎలాంటి ఫలితం వస్తుంది? | Which Fruits are Offered to the God

0
3055
Which Fruits are Offered to the God
Which Fruits are Offered to the God & Their Results

Which Fruits are Offered to the Which God Will Gives Good Result?!

1దేవుడికి ఏ పండ్లు నైవేద్యంగా పెడితే ఎలాంటి ఫలితం వస్తుంది?

సాధారణంగా దేవుని పూజించేటప్పుడు పువ్వులు పండ్లు నైవేద్యంగా పెడతారు. అలా చేస్తే భగవంతుని అనుగ్రహం లభిస్తుంది. అరటిపండు, నారింజ పండ్లు, ఆపిల్ పండ్లు నైవేద్యంగా పెడతారు. ఏ పండ్లు పెడితే ఎలాంటి పుణ్య ఫలితం తరువాతి పేజీలో తెలుసుకుందాం.

Back