అప్పులు తీరాలంటే ఏ విధమైన మంత్రం చదవాలి ? ఏ పూజ చెయ్యాలి ?

9
47427

which-mantra-to-chant-and-pooja-to-do-to-get-rid-of-debts

Back

1. ఋణ విమోచక అంగారక స్తోత్రమ్

స్కంద ఉవాచ:
ఋణ గ్రస్త నరాణాంతు ఋణముక్తిః కధం భవేత్ I
బ్రహ్మ ఉవాచ : 
 
వక్ష్యేహం సర్వలోకానాం హితార్థం హితకామదమ్ |
 ఓ అస్య శ్రీ అంగారక స్తోత్ర మహా మంత్రస్య | గౌతమ ఋషిః | అనుష్టుప్ చ్ఛందః| అంగారకో దేవతా | మమ ఋణ విమోచనార్థే జపే వినియోగః | 
Back

Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here