దీపం ఏ వైపుకి ఉండాలి…? | which side should a lamp face in Telugu

2
36048
deepam
దీపం ఏ వైపుకి ఉండాలి…? | which side should a lamp face in Telugu

దీపం ఏ వైపుకి ఉండాలి…? | which side should a lamp face in Telugu

Back

1. దీపారాధన శ్లోకం

శుభం కరోతి కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపదామ్

శతృ బుద్ధి వినాశాయ దీపరాజ నమోస్తుతే.

భావం : దీపారాధన చేయడం వలన శుభాలు కలుగుతాయి. ఆరోగ్యము, ధనము వృద్ధి చెందుతుంది. శత్రువులు మనపై చేసే చెడు ఆలోచనలు నశిస్తాయి.

Promoted Content
Back

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here