దీపం ఏ వైపుకి ఉండాలి…? | which side should a lamp face in Telugu

2
32904
deepam
దీపం ఏ వైపుకి ఉండాలి…? | which side should a lamp face in Telugu

దీపం ఏ వైపుకి ఉండాలి…? | which side should a lamp face in Telugu

2. దీపం ఎటువైపు పెడితే ఏ ఫలితం ఉంటుంది?

ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్న దీపారాధనని ప్రతిరోజూ చేయమని సనాతన ధర్మం చెబుతోంది. దీపాన్ని తూర్పు వైపుగా పెడితే ఆరోగ్యం కలుగుతుంది. పశ్చిమం లో దీపం పెట్టడం వలన భక్తి పెరుగుతుంది. ఉత్తరానికి పెడితే ఐశ్వర్యం వృద్ధి చెందుతుంది. దక్షిణానికి పెట్టడం అశుభము,మృత్యు కారకము. ఇది దీపం ఉండవలసిన దిక్కు.

Promoted Content

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here