మనుషులు రోజులో ఏ సమయంలో ఎక్కువగా చనిపోతున్నారు? ఆ రహస్యం ఏమిటి? | At what time of day do people die the most?

0
97
Mystry of Death
Mystry of Death

Mystry of Death

1మానవ మరణం రహస్యం, సమయం, శాస్త్రం:

Hariome” ను ఆదరిస్తున్న మిత్రులకు అభినందనలు. ఈ రోజు వరకు మన హరిఓం ద్వార మీకు మంచి సమచారాన్ని అందించడం జరిగింది. భవిష్యత్‌లో మీకు మరింత చేరువవ్వడం కోసం “Hariome” కొత్త ‘WhatsApp‘ ఛానెల్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది. దేవాలయాల సమాచారం, పండుగల సమాచారం, ధర్మ సందేహాలు, ఆధ్యాత్మికం & పూజా విధానాలు వంటి సంచారం కోసం మా ఛానెల్ ని అనుసరించండి.

Follow Our WhatsApp Channel

పుట్టుక, జీవితం, మరణం – ఈ మూడు అంశాలు మానవ జీవితంలో అత్యంత క్లిష్టమైనవి. పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరోజు చనిపోతారనేది నిజం, కానీ ఆ “ఒకరోజు” ఎప్పుడు రావచ్చో ఊహించడం కష్టం. ఈ రహస్యం శతాబ్దాలుగా మానవులను ఆలోచింపజేసింది.

మరిన్ని వివరాల కోసం పక్క పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back