వినాయకుని పూజ ఏ విధంగా చేస్తే ఎటువంటి దోషం పోతుంది? | Ganesh Pooja for Dosha Nivarana in Telugu

Ganesh Pooja For Dosha Nivarana in Telugu గ్రహ దోష నివారణలకు | Ganesh Pooja for Dosha Nivarana * సూర్యదోష నివారణకు ఎర్రచందనంతో చేసిన గణపతిని పూజించాలి. * చంద్ర దోష నివారణకు వెండి లేక పాలరాయితో చేసిన వినాయకుడిని పూజించాలి. * కుజదోష నివారణకు రాగితో చేసిన వినాయకుడిని పూజిస్తే ఫలితం ఉంటుంది. * బుధ దోష నివారణకు మరకత గణపతిని అర్చించాలి. * గురు దోష నివారణకు పసుపు, చందనం లేక … Continue reading వినాయకుని పూజ ఏ విధంగా చేస్తే ఎటువంటి దోషం పోతుంది? | Ganesh Pooja for Dosha Nivarana in Telugu