ద్రౌపదిని ఎక్కువగా ప్రేమించింది ఎవరు ? Who Loved Draupadi the Most?

0
14299

who-loved-draupadi-most

Who Among Pandavas Loved Draupadi the Most?

Back

1. ద్రౌపదిని ఎక్కువగా ప్రేమించింది ఎవరు? (Who Loved Draupadi the Most?)

ద్రౌపది లోకోత్తరులైన ఐదుగురు భర్తలను కట్టుకున్నా ఆమెకు ఆశించిన ప్రేమ దక్కలేదు.ఆ ఐదుగురిలో ఆమెను అమితంగా ప్రేమించిన భర్తను ఆమె మనసారా ప్రేమించలేదు. 

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here