మదుమేహం ఎవరికి వస్తుందో మీకు తెలుసా ? Who Will Get Diabetes?

Diabetes Risk Factors Next బటన్ నొక్కకుండా మొత్తం కంటెంట్ సింగల్ పేజీ లో చదవటానికి మన హరి ఓం యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి Android / iOS  మదుమేహం ఎవరికి వస్తుంది (Who Will Get Diabetes?): కారణాలను బట్టి మధుమేహాన్ని రెండుగా విభజించారు మన మహర్షులు . 1 – సహజం. 2 – అపత్య నిమిత్తజం. సహజ మదుమేహం అంటే తల్లి తండ్రుల “బీజ దోషాన్ని” ఆధారం చేసుకొని వచ్చేది. తల్లి తండ్రుల … Continue reading మదుమేహం ఎవరికి వస్తుందో మీకు తెలుసా ? Who Will Get Diabetes?