తాంబూలానికి తమలపాకులనే ఎందుకు వాడతారు? | Why Betel Leaf is Used for Tambulam in Telugu

0
9123
tambulam
తాంబూలానికి తమలపాకులనే ఎందుకు వాడతారు? | Why Betel Leaf is Used for Tambulam in Telugu

3. తమలపాకు లోని ఏయే భాగాలలో ఏ దేవతలు ఉంటారో తెలుసుకుందాం 

తమలపాకు పైభాగం లో ఇంద్రుడు, శుక్రుడు ఉంటారు.

సరస్వతీదేవి మధ్యభాగం లో ఉంటుంది.

తమలపాకు చివరలలో మహాలక్ష్మీ దేవి ఉంటుంది.

జ్యేష్టా దేవి తమలపాకు కాడకీ కొమ్మకీ మధ్యన ఉంటుంది.

విష్ణుమూర్తి తమలపాకు లో ఉంటాడు.

శివుడు, కామదేవుడు తమలపాకు పైభాగం లో ఉంటారు.

తమలపాకు లోని ఎడమవైపున పార్వతీదేవి, మాంగల్య దేవి ఉంటారు.

భూమాత తమలపాకుకి కుదిభాగం లో ఉంటుంది.

సుబ్రహ్మణ్య స్వామి తమలపాకు అంతటా వ్యాపించి ఉంటాడు.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here