హనుమంతునికి ఒంటె వాహనంగా మారిన కథ!? | Lord Hanuman Vehicle

0
4863
Why Camel Became Lord Hanuman Vehicle
Story Behind How Camel Became Lord Hanuman Vehicle?

Why Camel Became Lord Hanuman Vehicle?

1ఒంటె హనుమంతుని వాహనంగా ఎందుకు మారింది?

ఆంజనేయ స్వామిని హిందువులు అత్యంత శక్తివంతమైన దేవుడుగా భావిస్తారు. ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆంజనేయ స్వామిని పూజిస్తారు. మన అందరికి ఆంజనేయ స్వామి వాహనం ఒంటె అని తెలుసు. మనం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆంజనేయస్వామి ఆల‌యాలలో ఒంటెని వాహనంగా చూడడం చాల అరుదు. ఆంజనేయస్వామికి వాహనంగా ఒంటె ఉండడానికి గల ఒక ముఖ్యమైన గాథ‌ ఉంది. కథ వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back