వ్యాపారస్తులు ఇలా ఎందుకు చేస్తారు ? | Why do Business People do it in Telugu

0
31145
why-do-business-people-do-it
వ్యాపారస్తులు ఇలా ఎందుకు చేస్తారు ? | Why do Business People do it in Telugu
Next

3. ఇంట్లో కూడా ఈ విధంగా చేయవచ్చా ?

తప్పకుండా చేయవచ్చు. హాలులో ఒక టేబుల్ మీద గాజుగ్లాసులో నీరుపోసి అందులో ఒక నిమ్మకాయను ఉంచడం వల్ల ఎటువంటి దృష్టి దోషాలూ ఆ ఇంటి లోపలికి రాలేవు. ధనం ఆకర్షించబడుతుంది.

Promoted Content
Next

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here