మగవారు నడుముకి మొలతాడు ఎందుకు ధరిస్తారు? | Why Do Indian Men Tie Thread Around Waist in Telugu

0
59720

male thread

Back

1. మొలతాడు ఎందుకు ధరిస్తారు? | Why Do Indian Men Tie Thread Around Waist in Telugu

భారతీయులలో చాలా శాతం మంది మగవాళ్ళు తప్పని సరిగా నడుముకి నల్లని లేదా ఎర్రని రంగులో ఉన్న తాడును కట్టుకుంటారు. చిన్న వయసులో ఆడపిల్లలకి కూడా మొలతాడు కట్టడం జరుగుతుంది. ఇది చాలా ప్రాచీనమైన ఆచారం. ఎంతో మంది దీన్నొక మూఢ నమ్మకంగా అనవసరమైన ఆచారంగా భావించారు. ఈ ఆచారం వెనుకగల అసలు కారణాన్ని తెలుసుకున్న తరువాత మన ప్రాచీనుల శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానానికి పాశ్చాత్యులు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here