ముక్కు పుడక ఎందుకు ధరించాలి? | Why Women Wear Nose Ring in Telugu.

3
20836
Girl-with-nose-stud-007
Why Women Wear Nose Ring in Telugu
Back

1. ముక్కుపుడక పెట్టుకునే ఆచారం ఎప్పటిది?

నాసాగ్రే నవ మౌక్తికం అని శ్రీకృష్ణుని అందాన్ని వర్ణిస్తూ ఏనాడో చెప్పేరు. ముక్కుపుడక ధరించే సంప్రదాయం హిందూ మతం లో అనాదినుండీ ఉంది.

ముక్కుపుడక కేవలం మనసు దోచుకునే అలంకారమే కాదు. మగువల ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. భారత దేశం లో ప్రాంతాన్ని బట్టి ముక్కుపుడక ధరించే తీరులో మార్పులు ఉన్నాయి.

కానీ దాదాపు అన్ని సంస్కృతులలోనూ ముక్కు పుడక ధరించడం సర్వసాధారణం. 

Promoted Content
Back

3 COMMENTS

  1. లక్ష్మీ మానస గారు శుబోదయము ధన్యవాదాములు ముక్కు పుడకంచి తెలియజేసినందుకు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here