శ్రీకృష్ణుడు తలలో నెమలి పింఛం ఎందుకు ధరిస్తాడు..?

0
1358

శ్రీకృష్ణుడు తలలో నెమలి పింఛం ఎందుకు ధరిస్తాడు..?

Why does Lord Krishna wear a peacock pension on his head ..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here