శ్రీ కృష్ణుని తలపై నెమలిపింఛం ఎందుకు? | Why Krishna Wears Peacock Feather Story in Telugu

2
4895

 

krishna1
శ్రీ కృష్ణుని తలపై నెమలిపింఛం ఎందుకు? | Why Krishna Wears Peacock Feather Story in Telugu
Back

1. శ్రీ కృష్ణుని తలపై నెమలిపింఛం ఎందుకు?

శ్రీ కృష్ణుని జగన్మోహన రూపానికి ముగ్ధులవ్వని వారుండరు. ఆ దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించిన వారికి ఆయన తలపై ధరించిన నెమలిపింఛం మరింత ఆర్తిని కలగజేస్తుంది. ప్రపంచం లో ఇన్ని రంగురంగుల పక్షులుండగా శ్రీ కృష్ణుడు నెమలిపింఛాన్నే ఎందుకు ధరించాడు?

Promoted Content
Back

2 COMMENTS

  1. very useful information and your website is giving pleasure for sharing such a useful and wonderful thoughts to us sir

    Once again thank u very much sir

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here