మనం చేసే కొన్ని పూజలు ఎందుకు ఫలించవు? | Why Some Worships Not Fruitful in Telugu

0
25897

maxresdefault (2)

Back

1. మనం చేసే కొన్ని పూజలు ఎందుకు ఫలించవు?

మనం చేసే పూజలు కేవలం భగవంతుడినో అమ్మవారినో కరుణించమని వేడుకునే తంతులు కాదు. మానవ నేత్రాలతో చూడటానికి వీలు పడని శక్తులను పూజించి, సంతృప్తి పరచి, మనకు అనుకూలంగా ప్రేరేపించడం జరుగుతుంది.

ఆ శక్తులనే మన ఋషులు శక్తి స్వరూపాలైన దేవతలుగా, దేవుళ్లుగా మనకు తెలిపారు. లక్షణాన్ని బట్టి రూపాన్ని తెలియపరిచారు. త్రికరణ శుద్ధిగా చేసే పూజలు తప్పక ఫలిస్తాయి. ఎందుకంటే అది శాస్త్రం కాబట్టి.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here