రాత్రిపూట మరియు ఆదివారం నాడు ఇది ఎందుకు తినకూడదు?

0
3879

రాత్రిపూట ఇది తినడం వల్ల మనల్ని సుఖనిద్రకు దూరం చేస్తుంది. రక్తప్రసరణ వేగవంతం కావడంవలన కొందరికి ఆందోళన కలుగవచ్చు. అందుకని రాత్రిపూట ఇది తినకూడదు అంటారు.