శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి శనివారం అంటే ఎందుకు ప్రీతికరం?! Why Sri Venkateswara Swamy Likes Puja on Saturday?

Why Saturday Is Special to Lord Venkateswara Swamy? శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి శనివారం అంటే ఎందుకు ఇష్టం? ఆ గోవిందుడికి శనివారం అంటేనే ఎందుకు అంత ఇష్టం. ఆ రోజేనే గోవిందుడుని దర్శించలా? మన పురాణాలలో ఏ వారం ఏ దేవుడికి పూజ చేస్తే ఏ ఫలితం ఉంటుందో పూర్వమే పేర్కొనబడింది. ఆదివారం సూర్యభగవానుడుని, సోమవారం పరమశివుడిని, మంగళవారం సుబ్రమణ్య స్వామిని మరియు ఆంజనేయ స్వామిని , బుధవారం మణిఖంఠ స్వామిని మరియు వినాయకున్ని, … Continue reading శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి శనివారం అంటే ఎందుకు ప్రీతికరం?! Why Sri Venkateswara Swamy Likes Puja on Saturday?