భద్రాచల రామాలయంలో ఆంజనేయ విగ్రహం ఎందుకు లేదు?

0
3865

Bhadrachalam-Vaikuntha-Rama

భద్రాచల రామాలయంలో ఆంజనేయ విగ్రహం ఎందుకు లేదు?  

దేవుడంటే రాతిబొమ్మ అనీ, ఎల్లవేళలా శంఖ చక్రాదులు పట్టుకొని, పరివారాన్ని వెంటబెట్టుకొని, అలాగే నిలిచి ఉంటాడనీ, అంతర్గతంగా ఉండే భావనవల్ల ఇలాంటి సందేహాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. భద్రాచలంలోని మూర్తి స్వయంభువు. ఆ సమయానికి ఆ ప్రభువు ఎలా ఉన్నాడో అలాగే అక్కడ వెలిశాడు. నువ్వు ఇలా ఉండరాదు – అలాగే ఉండాలని మనం శాసించగలమా? శాసించవచ్చా? ఆలోచించండి.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here