దేవాలయం లో భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్న తరువాత ఎందుకు కూర్చోవాలి? | Why to Sit in Temples After Darshan in Telugu

4
27129
దేవాలయం లో భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్న తరువాత ఎందుకు కూర్చోవాలి-
దేవాలయం లో భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్న తరువాత ఎందుకు కూర్చోవాలి? | Why to Sit in Temples After Darshan in Telugu

దేవాలయం లో భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్న తరువాత ఎందుకు కూర్చోవాలి? | Why to Sit in Temples After Darshan in Telugu

Back

1. దేవాలయ దర్శన ప్రభావం

Why to Sit in Temples After Darshan – దేవాలయాలను దర్శించినప్పుడు మానసికంగా ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. దేవాలయం లో భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్న తరువాత శరీరం,మనస్సు ఉత్తేజితమవుతాయి.

Promoted Content
Back

4 COMMENTS

  1. Very nice please improvement our Indian culture.
    Roju roju Ku mama sampradhayaalu vidichi ithara dhesala sampradhayalu manager vyasthaloki raakunda chuddam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here