ఉగాది రోజున పంచాంగ శ్రవణం ఎందుకు?

0
3813

Back

1. పంచాంగ శ్రవణం

ఉగాది నాడు దేవాలయంలోగాని గ్రామకూడలి ప్రదేశాల్లోగాని, పండితుల, సిద్దాంతుల సమక్షంలో రాశిఫలాలు, గ్రహస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకొని గ్రహశాంతులులాంటివి జరిపించుకొని సుఖంగా ఉండటానికి పంచాగ శ్రవణాన్ని చేస్తారు.

Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here