గురుపూర్ణిమ అంటే ఏమిటి? విశిష్టత ఏమిటో తెలుసుకోండి ? | Guru Purnima in Telugu

0
20024
13692126_1761397674116621_409234730_o
Guru Purnima in Telugu

Guru Purnima in Telugu

Back

1. గురుభ్యోన్నమః

గుకారశ్చంధకారస్తు రుకారస్తన్నిరోధకః

అజ్ఞాన గ్రాసకం బ్రహ్మ గురురేవ న సంశయః ||

                                                                                           (శ్రీ గురుగీత,శ్లో: 44)

భావం : “గు” అంటే అంధకారం/ చీకటి అని అర్థం. ”రు” అంటే తొలగించడం అని అర్థం. అజ్ఞానమనే చీకటిని తొలగించే గురువు సాక్షాత్తు బ్రహ్మ అనడంలో సందేహం లేదు.

అద్వితీయమైన గురు పరంపరలకు ఆలవాలం మన భారతదేశం. గురువును బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూపంగా పూజించే ఉత్కృష్టమైన సంస్కృతి మనది. గురుకుల విద్యా విధానం అమలులో ఉన్నకాలం లో గురువులు దైవంతో సమానంగా పూజింపబడేవారు. ఆ గురువులు కూడా శిష్యులని తమ కన్న బిడ్డలకన్నా మిన్నగా ప్రేమించేవారు. నేటి కాలం లో అంతటి గొప్ప గురు శిష్య సంబంధాలు చాలా అరుదు.

గురు పూర్ణిమను పురస్కరించుకుని గురువులను స్మరించడం వలన త్రిమూర్తులను పూజించిన పుణ్యఫలం లభిస్తుంది.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here