గురుపూర్ణిమ అంటే ఏమిటి? విశిష్టత ఏమిటో తెలుసుకోండి ? | Guru Purnima in Telugu

0
20058
13692126_1761397674116621_409234730_o
Guru Purnima in Telugu

Guru Purnima in Telugu

2. గురుపూర్ణిమ ఎందుకు జరుపుకుంటాం

ఆది యోగి, ఆదిగురువైన మహా శివుడు ఆషాఢ పౌర్ణమినాడు సప్తర్షులకు జ్ఞానబోధ చేశాడని శివపురాణం చెబుతున్నది. ఆషాఢ పౌర్ణమి దత్తాత్రేయుడు తన శిష్యులకు జ్ఞాన బోధ చేసిన రోజుగా దత్త చరిత్ర చెబుతుంది. వ్యాస మహాముని ఈ రోజున సత్యవతీ శంతనులకు జన్మించాడని, కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత ఆయన ఇదేరోజున వేదాలను ఋక్, యజుస్, సామ, అధర్వణ వేదాలుగా విభజించాడనీ ప్రతీతి. ఈ పుణ్య విశేషాలను పురస్కరించుకుని ఆషాఢ పౌర్ణమి నాడు గురుపూర్ణిమగా, వ్యాస పూర్ణిమగా జరుపుకుంటాము.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here