నందీశ్వరుని కొమ్ముల మధ్యలోనుండి శివుణ్ణి దర్శించుకోవడం ఎందుకు? | Why do you see Lord Shiva from the center of the horns of Nandeeshwar in Telugu?

0
20921

why we see lord shiva from nandi's horns

Back

1. మన ఆచారం | Why do you see Lord Shiva from the center of the horns of Nandeeshwar

Why do you see Lord Shiva from the center of the horns of Nandeeshwar శివాలయం లో శివలింగాన్ని దర్శించుకోవాలంటే ముందు నందీశ్వరునికి నమస్కరించి, ఆయన కొమ్ములలోనుండీ శివలింగాన్ని దర్శించుకోవడం అనాదినుంచీ వస్తున్న ఆచారం. కానీ దీనికి కారణం ఏమిటో చాలమందికి తెలియదు. నందీశ్వరుడు మహాదేవుని పరమ భక్తుడని, వాహనమనీ మనందరికీ తెలుసు. ఆ శంకరుని కృపాకటాక్షాలు మనపై స్థిరంగా ఉండాలంటే ముందుగా నందీశ్వరుని అనుగ్రహాన్ని సంపాదించుకోవాలి. మరి దానికీ నందీశ్వరుని కొమ్ముల లోనుండీ శివలింగాన్ని దర్శించుకోవడానికీ గల సంబంధం ఏమిటి?

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here