బట్టలు ఉతికిన నీళ్ళు కాళ్లపై పోసుకోకూడదా? | Why We Shouldnt Pour Laundry Water on Feet in Telugu

1
15627
Washing-Clothes
బట్టలు ఉతికిన నీళ్ళు కాళ్లపై పోసుకోకూడదా? | Why We Shouldnt Pour Laundry Water on Feet in Telugu
Back

1. బట్టలు ఉతికిన నీళ్ళు కాళ్లపై పోసుకోకూడదా? |  Why We Shouldnt Pour Laundry Water on Feet

బట్టలు ఉతికిన నీళ్ళను సాధారణంగా చాలామంది స్త్రీలు కాళ్లపై పోసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది చాలా చెడ్డ అలవాటు. దీనివలన ఆరోగ్య సమస్యలూ ఆర్థిక సమస్యలూ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Promoted Content
Back

1 COMMENT

  1. లక్ష్మి మానస గారు శుబోదయము చాలా చక్కనివిషయాని చెప్పారు ధన్యవాదాములు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here