బట్టలు ఉతికిన నీళ్ళు కాళ్లపై పోసుకోకూడదా? | Why We Shouldnt Pour Laundry Water on Feet in Telugu

1
15435
Washing-Clothes
బట్టలు ఉతికిన నీళ్ళు కాళ్లపై పోసుకోకూడదా? | Why We Shouldnt Pour Laundry Water on Feet in Telugu

2. బట్టలు ఉతికిన నీళ్ళు కాళ్లపై ఎందుకుపోసుకోరాదు?

మనం ఎన్నో రకాల ప్రదేశాల నుంచీ తిరిగి తిరిగి ఇంటికి వస్తూ ఉంటాం. ఆ ప్రదేశాల తాలూకు మంచి చెడులు బట్టల కొసలకు అంటుకుని ఉంటాయి.

అంటే మనం బయటినుంచీ వచ్చేటప్పుడు కేవలం మురికిని మాత్రమే కాదు. కొన్ని ప్రదేశాలలోని చెడుని ఇంటికి మోసుకొస్తాం.

వాటన్నింటినుంచీ విముక్తి కోసమే ఆ మాసిన బట్టలను విడిచి శుచిగా స్నానం చేసి, శుభ్రమైన బట్టలను వేసుకుంటాం.

మరి అలాంటప్పుడు ఆ మురికితో కూడుకున్న నీటిని కాళ్లమీద పోసుకోవడం ద్వారా శుభ్రత నశిస్తుంది. అంతేకాదు శని అపరిశుభ్రమైన పాదాల కూ, విరబోసుకున్న వెంట్రుకల కొనలకూ  ఆకర్షితుడవుతాడు.

కనుక ఆ బట్టలను ఉతకడం ద్వారా మనం వదిలించుకున్న శనిని, మురికినీ, చెడు ప్రభావాలనీ తిరిగి మనతోపాటే మళ్ళీ ఇంట్లోకి తెచ్చుకున్నవాళ్లమవుతాం.

కాబట్టి బట్టలు ఉతికిన నీటిని ఎట్టిపరిస్థితులలోనూ కాళ్లపై పోసుకోరాదు.

Promoted Content

1 COMMENT

  1. లక్ష్మి మానస గారు శుబోదయము చాలా చక్కనివిషయాని చెప్పారు ధన్యవాదాములు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here