ఏ తిథినాడు ఏ దేవుని పూజించాలి? | Worship Of God According To tithi in Telugu

1
16287
13318772_10208319483856736_163290683_n
Worship Of God According To tithi

Worship Of God According To tithi

Back

1. వరాహ పురాణము

వరాహ పురాణం లో శ్రీ మహా విష్ణువు ఏ తిథినాడు ఏదేవతను ఆరాధిస్తే ఎంతటి పుణ్య ఫలం కలుగుతుందనే విశేషాల గురించి భూదేవి కి వివరించాడు.

Promoted Content
Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here