హిందూ ధర్మం లోని యమ నియమాలు ఏమిటి? | Yama Niyama of Hinduism in Telugu

0
12314
yama niyama of hinduism
హిందూ ధర్మం లోని యమ నియమాలు ఏమిటి? | Yama Niyama of Hinduism in Telugu

హిందూ ధర్మం లోని యమ నియమాలు ఏమిటి? | Yama Niyama of Hinduism in Telugu

Back

1. యమములు అంటే ఏమిటి?

యమములు అంటే మనం ఇతరులతో ఎలా మెలగాలి అని చెప్పేవి. మానవుడు సంఘజీవి. నిత్యజీవితం లో అతను ఎవరితోనైనా ప్రవర్తించే తీరు ఎలా ఉండాలి. ఎటువంటి సూత్రాలను పాటించాలి అని చెప్పే అమూల్య జీవన సూత్రాలే యమములు.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here