యమునాష్టకం – Yamunashtakam

0
115

యమునాష్టకం – Yamunashtakam

మురారికాయకాలిమాలలామవారిధారిణీ –
తృణీకృతత్రివిష్టపా త్రిలోకశోకహారిణీ |
మనోనుకూలకూలకుంజపుంజధూతదుర్మదా –
ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౧ ||

మలాపహారివారిపూరిభూరిమండితామృతా –
భృశం ప్రవాతకప్రపంచనాతిపండితానిశా |
సునందనందినాంగసంగరాగరంజితా హితా –
ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౨ ||

లసత్తరంగసంగధూతభూతజాతపాతకా –
నవీనమధురీధురీణభక్తిజాతచాతకా |
తటాంతవాసదాసహంససంవృతాహ్రికామదా –
ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౩ ||

విహారరాసస్వేదభేదధీరతీరమారుతా –
గతా గిరామగోచరే యదీయనీరచారుతా |
ప్రవాహసాహచర్యపూతమేదినీనదీనదా –
ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౪ ||

తరంగసంగసైకతాంతరాతితం సదాసితా –
శరన్నిశాకరాంశుమంజుమంజరీ సభాజితా |
భవార్చనాప్రచారుణాంబునాధునా విశారదా –
ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౫ ||

జలాంతకేలికారిచారురాధికాంగరాగిణీ –
స్వభర్తురన్యదుర్లభాంగతాంగతాంశభాగినీ |
స్వదత్తసుప్తసప్తసింధుభేదినాతికోవిదా –
ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౬ ||

జలచ్యుతాచ్యుతాంగరాగలమ్పటాలిశాలినీ –
విలోలరాధికాకచాంతచమ్పకాలిమాలినీ |
సదావగాహనావతీర్ణభర్తృభృత్యనారదా –
ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౭ ||

సదైవ నందినందకేలిశాలికుంజమంజులా –
తటోత్థఫుల్లమల్లికాకదంబరేణుసూజ్జ్వలా |
జలావగాహినాం నృణాం భవాబ్ధిసింధుపారదా –
ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౮ ||

Download PDF here Yamunashtakam – యమునాష్టకం 

 

“మీ ఆధ్యాత్మిక సాధనకు సహాయం చేయటానికి మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్త్నుం.”

ఇకపై మీ వ్యక్తి గత సమస్యల పరిష్కారానికి, ముహూర్తాలకు, మంచిరోజుల నిర్ణయానికి మీ వ్యక్తిగత వివరాలను బట్టి మేము ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గాంచిన జ్యోతిష్యులతో, మీ ప్రశ్నకు జవాబు సూచిస్తాము.

వీటితో పాటు ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Om App ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android

iOS

 


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here