2025 వరకు శని తిరోగమనం! అందుకే ఈ రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం?! | Saturn Retrograde

0
442
Saturn Retrograde
What Will Happen If Saturn Retrograde Till 2025?!

Shani Retrograde

12025 వరకు శని తిరోగమనం

శని కర్మ ప్రదాత. మనం చేసే కర్మలు బట్టి ఫలితాలు ఇస్తారు. శని తిరోగమనం వల్ల ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కుంభ రాశిలో శని దేవుడు 2025 వరకు ఉంటారు. ఈ కారణం చేత కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు ఇస్తారు. ఒక్కో రాశి గురుంచి పక్క పెజ్ లో తెలుసుకుందాం!.

Back