దేవి శరన్నవరాత్రిలో ఒక్కో రాశి వారికి ఉన్న ఏ దోషాలైన ఈ నివారణలు చేస్తే చాలు | Zodiac Signs Dosha & Remedies With Goddess Durga Worship During Navratri

Individual Zodiac Signs Dosha Remedies During Devi Navratri దుర్గాదేవి ఆరాధనతో నవరాత్రి సమయంలో రాశుల దోషాల నివారణ జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతి రాశి వారికి చిన్నదో లేక పెద్దదో ఏదో ఒక దోషం ఉంటుంది. కాని కొన్నింటికి నివారణలు ఉంటే అవి ఎప్పడు చేయాలో తెలియదు. ఎప్పుడు చేయాలో తెలిసినా ఏమి నివారణ చేయాలి?, ఎవరితో చేపించాలి?, ఎక్కడ చేయాలి?, నివరణ చేస్తే దోషం పోతుందా లేదా? అనే వివిధ రకాలైన అనుమానాలు … Continue reading దేవి శరన్నవరాత్రిలో ఒక్కో రాశి వారికి ఉన్న ఏ దోషాలైన ఈ నివారణలు చేస్తే చాలు | Zodiac Signs Dosha & Remedies With Goddess Durga Worship During Navratri