సంకష్టహర చతుర్థి, ప్రాముఖ్యత, పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి? | Sankashtahara Chaturthi in Telugu.

13
46997
sankashtahara chaturthi
Sankashtahara Chaturthi in Telugu / Sankashti Chaturthi

Sankashtahara Chaturthi (Sankashti Chaturthi) in Telugu

Significance of Sankashtahara Chaturdi

సంకష్టహర చతుర్థి దక్షిణాయనంలో వచ్చే మొదటి సంకష్టహర చతుర్థి కనుక ఈ రోజు విఘ్నేశ్వరుని ప్రీతికై సంకష్టహర చతుర్టీవ్రతాన్ని ఆచరించడం ఉత్తమం.

2. వ్రత కథ

పుత్ర సంతానం లేని కృతవీర్యుని తపస్సు పితృలోకంలో ఉన్న అతని తండ్రిని కదిలించగా, అతడు బ్రహ్మదేవుని ప్రార్థించి తన పుత్రునికై ఈ వ్రతాన్ని పుస్తకరూపంలో పొందినట్లూ, దానిని స్వప్నంలో దర్శనమిచ్చి కృతవీర్యునికి ప్రసాదించినట్లూ గణేశ పురాణం తెలుపుతుంది. కృతవీర్యుడు దీనిని పాటించి గణేశానుగ్రహంతో కార్తవీర్యార్జునుని వంటి పుత్రుని పొందిన విషయం ఇంద్రుని వల్ల తెలుసుకున్న శూరసేనుడనే మహారాజు తానూ సంకష్టహర గణపతి వ్రతం ఆచరించి, తనతో పాటు తన రాజ్యంలోని ప్రజలనందరినీ వైనాయకలోకానికి తీసుకువెళ్ళగలిగినట్లూ వ్రత కథ.

Promoted Content

13 COMMENTS

  1. ఇప్పుడు ప్రతి రోజూ ఉదయమే హరీఓం మెసేజ్ చూడడం వల్ల అదే రోజు చేయవలసిన పూజాది కార్యక్రమములు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. (ఇంతకముందు ఒకో సారి సాయంత్రం లేదా రాత్రిపూట వచ్చెది. దానివల్ల ఆరోజు ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకొని పాటించ దానికి అవకాశం ఉండేదికాదు)

    • చాలా బాగుందండి, ఉదయమే పంచాంగం తెలిసిపోతే, ఆ అనుభవమే వేరు.

  2. Inform previous day so can perform the auspicious day well manner. Please gIve
    daily rasiphalalu very nice to see
    Hari ome messages thank you.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here