శ్రీ శని స్తోత్రం – Sri Shani Stotram (Dasaratha Kritam)

0
51119

Sri Shani stotram - Dasaratha Kritam

Sri Shani Stotram (Dasaratha Kritam) Lyrics

నమః కృష్ణాయ నీలాయ శిఖిఖండనిభాయ చ |
నమో నీలమధూకాయ నీలోత్పలనిభాయ చ || ౧ ||

నమో నిర్మాంసదేహాయ దీర్ఘశ్రుతిజటాయ చ |
నమో విశాలనేత్రాయ శుష్కోదర భయానక || ౨ ||

నమః పౌరుషగాత్రాయ స్థూలరోమాయ తే నమః |
నమో నిత్యం క్షుధార్తాయ నిత్యతృప్తాయ తే నమః || ౩ ||

నమో ఘోరాయ రౌద్రాయ భీషణాయ కరాళినే |
నమో దీర్ఘాయ శుష్కాయ కాలదంష్ట్ర నమోఽస్తు తే || ౪ ||

నమస్తే ఘోరరూపాయ దుర్నిరీక్ష్యాయ తే నమః |
నమస్తే సర్వభక్షాయ వలీముఖ నమోఽస్తు తే || ౫ ||

సూర్యపుత్త్ర నమస్తేఽస్తు భాస్వరోభయదాయినే |
అధోదృష్టే నమస్తేఽస్తు సంవర్తక నమోఽస్తు తే || ౬ ||

నమో మందగతే తుభ్యం నిష్ప్రభాయ నమోనమః |
తపసా జ్ఞానదేహాయ నిత్యయోగరతాయ చ || ౭ ||

జ్ఞాన చక్షుర్నమస్తేఽస్తు కాశ్యపాత్మజసూనవే |
తుష్టో దదాసి రాజ్యం త్వం క్రుద్ధో హరసి తత్‍ క్షణాత్ || ౮ ||

దేవాసురమనుష్యాశ్చ సిద్ధ విద్యాధరోరగాః |
త్వయావలోకితాస్సౌరే దైన్యమాశువ్రజంతితే || ౯ ||

బ్రహ్మా శక్రోయమశ్చైవ మునయః సప్తతారకాః |
రాజ్యభ్రష్టాః పతంతీహ తవ దృష్ట్యాఽవలోకితః || ౧౦ ||

త్వయాఽవలోకితాస్తేఽపి నాశం యాంతి సమూలతః |
ప్రసాదం కురు మే సౌరే ప్రణత్వాహిత్వమర్థితః || ౧౧ ||

Download PDF here Sri Sani stotram (Dasaratha Kritam) – శ్రీ శని స్తోత్రం (దశరథ కృతం)

“Hariome” ను ఆదరిస్తున్న మిత్రులకు అభినందనలు. ఈ రోజు వరకు మన హరిఓం ద్వార మీకు మంచి సమచారాన్ని అందించడం జరిగింది. భవిష్యత్‌లో మీకు మరింత చేరువవ్వడం కోసం “Hariome” కొత్త ‘WhatsApp’ ఛానెల్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది. మరింత సంచారం కోసం మా ఛానెల్ ని అనుసరించండి.

https://whatsapp.com/channel/0029VaAdPpAB4hdJqbRpuf1j

Lord Shani Related Posts:

Sri Sani Ashtottara Satanama Stotram

Sri Shani Kavacham in English | śrī śani kavacam

Sri Shani Ashtottara Shatanama Stotram | శ్రీ శని అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శ్రీ శని స్తోత్రం – Sri Shani Stotram (Dasaratha Kritam)

శ్రీ శని కవచం – Sri Sani Kavacham

Shani Jayanti 2023 | Why Celebrate Shani Jayanti, Date, Rituals, Significance

శ్లోకాలతో శనిదోష నివారణ చేసే ఉపాయం – Remedies for Shani Dosha

Shani Trayodashi 2023 in English | What is the Importance of Shani Trayodashi ?

శని దోషం మిమ్మల్ని బాధించకుండా ఉండాలంటే ఏమి చేయాలి..? | How to Prevent Shani Dosa Telugu?

శని వజ్రపంజర కవచం | Shani Vajrapanjara kavacham

శనీశ్వరుని కి నువ్వుల నూనె తొ దీపం ఎలా వెలిగించాలి? | Why to Light a Lamp for lord Shani With Sesame Oil in Telugu

శని దోషం నివారణకు శాంతులు | Shani Dosha Nivarana Santhi Pooja in Telugu

శని గ్రహం కారణంగా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ..? | Shani graha Health Remedies in telugu

శని గ్రహ దోష నివారణకు మార్గం | Shani Graha Dosha Nivarana in Telugu

ఏలినాటి శని గ్రహ దోష శాంతి కి నివారణ ఎలా ? | Elinati Shani Dosha Remedy Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here