మయూర ధ్వజుని పరోపకారం | Story of Mayura Dhvaja in Telugu

0
9440
Sri-Krishna-receives-the-messenger-in-the-company-of-the-Pandavas
Story of Mayura Dhvaja in Telugu

మయూర ధ్వజుని పరోపకారం

పరోపకారం పరమధర్మం అని మనం వింటూనే ఉంటాం. కానీ ‘నేటి జీవన విధానం లో మన అవసరాలు తీరడమే గగనంగా మారుతున్న ఈ కాలం లో పరోపకారం సాధ్యపడుతుందా?’ అనుకునేవారికి మయూరధ్వజుని కథ స్ఫూర్తినిస్తుంది.

Back

1. మయూరధ్వజుడు

ఇది మహాభారత కాలం నాటి కథ. ధర్మరాజు అశ్వమేధ యాగాన్ని చేశాడు. అశ్వమేధ యాగం అంటే ఒక యాగాశ్వాన్ని ప్రపంచమంతా సంచరించడానికి పంపుతారు. ఆ అశ్వం దాటిన ప్రాంతమంతా ఆ యాగం చేసే రాజు జయించినట్లు.

ఎవరైనా వీరులు ఆ అశ్వాన్ని ఆపితే, యాగం చేసే రాజు ఆ వీరునితో యుద్ధం చేసి గెలవాలి. తరువాతే  ఆ అశ్వం మరోప్రాంతానికి కదులుతుంది.

లేదా అశ్వమేధయాగం అక్కడితో ఆగిపోతుంది. ధర్మరాజు యాగాశ్వాన్ని మయూరధ్వజుడనే రాజు బంధించాడు. అతను మహా పరాక్రమ శాలి.

విధి గా అర్జునుడు అతని వెంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మయూరధ్వజుని ఓడించి యాగాశ్వాన్ని విడిపించుకోవడానికి బయలుదేరారు.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here