ముక్కోటి దేవతలు అంటే ఎవరు ? | Mukkoti Devathalu in Telugu

2
20456
who-are-mukkoti-devathalu
ముక్కోటి దేవతలు అంటే ఎవరు ? | Mukkoti Devathalu in Telugu

 

కోటి అంటే సంఖ్యా మానం ప్రకారం ఒక అంకె మాత్రమే అని తెలుస్తుంది కాని కోటి అంటే సమూహము అని చాలామందికి తెలియదు . ఇక్కడ మూడు కోట్లు అంటే మూడు వర్గాలు
(సమూహాలు ) అందులో సృష్టికి బ్రహ్మ, స్థితికి విష్ణువు, లయానికి ఈశ్వరుడు అధిష్ఠాన దేవతలు.

మరి ముక్కోటి దేవతలు ఎవరు?

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here